EXPOZÍCIA

z príležitosti 100-ho výročia narodenia národného umelca

VINCENTA HLOŽNÍKA

VÍTKOVSKÁ GALÉRIA pri Kostole sv. Štefana, Vítkovce 
(polceste Nemčice-Bojná)

Od 4.4.2020 do15.6.2020 v sobotu a nedelu od 14-16. hodiny.

V tomto čase určenom pre verejnosť je k dispozícii odborný doprovod.

Kontakt: 0908842820
info@vitkovce.sk
galeria.vitkovce.com

Vernisáž:  v sobotu 5.4.2020 o 14°°hodine.